รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน กศน. ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน กศน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
       
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code