พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มีนาคม 2566)
(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ที่รัฐสภา เห็นชอบแล้ว 6 ธันวาคม 2565
 
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ในส่วนภูมิภาค
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ในส่วนกลาง
  
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 30 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 29 วันที่ 15 กันยายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 28 วันที่ 8 กันยายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 27 วันที่ 1 กันยายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 26 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 24 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 23 วันที่ 23 มิถุนายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 9 มิถุนายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 21 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 20 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 19 วันที่ 28 เมษายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 18 วันที่ 21 เมษายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 17 วันที่ 7 เมษายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 16 วันที่ 24 มีนาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 15 วันที่ 17 มีนาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 14 วันที่ 10 มีนาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 13 วันที่ 3 มีนาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 12 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 10 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 27 มกราคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 20 มกราคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2564
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 
  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 10 วันที่ 1 กันยายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 18 สิงหาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มิถุนายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2565
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
 
  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 29 วันที่ 15 กันยายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 28 วันที่ 8 กันยายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 27 วันที่ 1 กันยายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 26 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 24 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 23 วันที่ 23 มิถุนายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 9 มิถุนายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 21 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 20 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 19 วันที่ 28 เมษายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 18 วันที่ 21 เมษายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 17 วันที่ 7 เมษายน 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 16 วันที่ 24 มีนาคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 15 วันที่ 17 มีนาคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 14 วันที่ 10 มีนาคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 13 วันที่ 3 มีนาคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 12 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 10 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 27 มกราคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 20 มกราคม 2565
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2564
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิกาารฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 
  การดำเนินการก่อนนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้เข้าสู่สภา
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ (ร่่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... (พฤษภาคม 2564)
 
 
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code