จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


รางวัลดีเด่นระดับประเทศ การบริหารจัดการ กศน.ตำบล ประจำปี 2557
จากสำนักงาน กศน.
รางวัลการบริหารจัดการ กศน.ตำบลดีเด่นอันดับ 1 ของภาคกลาง
ประจำปี 2557 จากสถาบัน กศน.ภาคกลาง
ศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2552 จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2552,2556 และ 2558 จากกลุ่ม ร.ร.บ้านแพรก
พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

website เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ของนายเลิศชาย ปานมุข ครูผู้ช่วย
สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
สำนักงาน กศน.